Psykoterapi

Terapi betyder at behandle. Psykoterapi er at behandle problemer og smerte i psyken gennem at forstå, mærke og håndtere den aktuelle situation.

Psykoterapi foregår ved nærværende, kontaktfulde samtaler og samvær med et menneske som man har tillid til. Terapien sker i fortrolighed og ligeværdighed. Terapeuten har ansvaret for processen.

Processen bevæger sig frem og tilbage og kan tage tid.

Livet er så nuanceret, voldsomt, kedeligt, passioneret, tungt, sjovt, smertefuldt, sørgeligt, sart, uretfærdigt, smukt og overvældende. Terapi er lige sådan. Det er sansning, følelser, refleksion og nærvær.

 

Terapi hos mig

Teoretisk er jeg forankret i den psykodynamiske tradition og den neuroaffektive forståelse af tilknytning og følelsesmæssig udvikling.

Jeg er uddannet og trænet i oplevelsesorienteret, eksistentiel psyko– og familieterapi. Dette danner sammen med den neuroaffektive psykoterapi rammen om min måde at arbejde på. Herudover arbejder jeg traume- og kriseterapeutisk når situationen kalder på det.

I praksis betyder det at:
· Kontakten mellem dig og mig er altid det bærende element i terapien og en forudsætning for at du føler dig mødt og hjulpet. Derfor vælger jeg terapeutiske metoder og redskaber i mødet med dig, og jeg justerer måske undervejs. Med mig er det altid relation før metode.

· Terapien tager udgangspunkt i de ting som er svære for dig her og nu. Vi går tilbage i din historie hvis det hjælper din anerkendelse og forståelse af dig selv i din situation lige nu.

· Kropssansninger, følelser og tanker er alle ligeværdige i udvikling og terapi. Disse forskellige områder får fylde og fokus i terapien alt efter hvad der virker bedst netop for dig, både nu og i fremtiden.

· Mit eksistentielle grundsyn betyder at jeg hverken kan eller vil bagatellisere, benægte eller modsige sorgen og frustrationen over livets grundvilkår.

Jeg ser menneskers oplevelsesverden, følelsesliv og besværligheder som grader af normal udvikling og psykisk sundhed. Ikke som grader af sygdom eller fejludvikling. Jeg interesserer mig for årsager til at mennesker ikke trives.

 

Jeg tilbyder

· Individuel terapi

· Par- og familieterapi. Det foregår både med samtaler hvor alle er samlet og med individuelle samtaler

· Undervisning og konsulentopgaver, samt organisations og leder udvikling vedr. stress

· Supervision

Jeg har speciel erfaring med:

· Stress og PTSD (Også hele stressbehandlingsforløb og tilbagekomst)

· Eksistentielle livskriser

· Depression, angst og OCD

· Eksamens- og præstationsangst

· Par- og familiedannelse

· Overgreb og tilknytningstraumer

· Krise, tab og sorg

· Traumeterapi

· At leve med en livstruende sygdom.